TRUNG TÂM CH*Y ĐIỂM THEO YÊU CẦU CH*Y TRƯỜNG Đ*I HỌC - CH*Y TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CH*Y ĐIỂM TOÀN QUỐC - CH*Y ĐIỂM NỢ MÔN CH*Y ĐIỂM LIỆT - NÂNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP - HỒ S* NGHỈ HỌC

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

Trung Tâm Chạy Điểm nợ môn sẽ giúp bạn vượt qua tất cả vấn đề trong thời gian các bạn học như :

+ Nợ môn - Thiếu điểm - Thi Rớt - Không tốt nghiệp được trong quá trình học

+ Chạy điểm - chạy trường từ cấp 2 - cấp 3 - v* đại học theo yêu cầu của Sở Giáo Dục Đ*o Tạo

+ Nâng điểm tốt nghiệp - nâng điểm thi - v* các hồ sơ đã nghỉ học rất lâu ....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Để được hổ trợ nhanh nhất vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin v* g*i v*o mail .

PHÒNG ĐÀO T*O SẼ LIÊN HỆ CHO B*N

MAIL : chaydiemnomon@gmail.com

cung cấp thông tin như sau :

+ Họ v* Tên : ................................... SDT

+ Trường : .............................................

+ Khóa Học : .........................................

+ Mã Số SV : .........................................

+ Ảnh : CMND - Ảnh Thẻ - Thẽ SV : ......................................

+ Yêu cầu : Nêu rõ yêu cầu của th* sinh

G*i về mail : chaydiemnomon@gmail.com

Để mất thời gian , các th* sinh cung cấp đầy đủ nội dung trên - Phòng Đ*o Tạo sẽ liên hệ cho các bạn .

Đảm Bảo - Uy T*n - H*i Lòng

TRÂN THÀNH CẢM *N !