marketing ứng dụng uy t*n up phụ shop n*o nhớ thanks em nha em l* khách quen của shop đó hi hi ^^

https://t.co/RqdY6iLYEX