H*m đổi số th*nh chữ trong excel không cần c*i đặt phức tạp


Mình có sưu tầm v* chỉnh s*a th*nh 1 form excel có sẵn h*m, các bạn tải về tự chỉnh lại hợp đồng hay biên bản tùy mục đ*ch nhé

Cách đổi số tiền th*nh chữ trong Excel, không cần add-in, hỗ trợ cả Excel 32-bit v* 64-bit
Dichvudoanhnghiepmoi . vn / new
File đ*nh kèm ở cuối b*i viết nhé

https://dichvudoanhnghiepmoi.blogspo...cel-khong.html